"Koronawirusowy czas..."
Procedury bezpieczeństwa

 

COVID - INFORMACJA WAŻNA do stosowania od 12.10.2020 r. 

 
Drodzy Rodzice.
 
Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 10 października 2020 r. (sobota) cały kraj (z wyjątkiem obszarów, które znajdują się w strefie czerwonej) zostanie ujęty w żółtej strefie COVID, co skutkuje wprowadzeniem obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, także na wolnej przestrzeni. 
 
W związku z zaistniałą sytuacją od dnia 12.10.2020 r. (poniedziałek) w naszych przedszkolach obowiązują następujące zasady, które należy bezwzględnie stosować: 
 
na terenie przedszkola w części wspólnej (klatka schodowa, korytarze) rodzice/prawni opiekunowie dziecka oraz dzieci od 5 r.ż.  zobowiązani są
do zasłaniania ust i nosa
 (maseczka, przyłbica)
 
po wejściu na teren przedszkola rodzice/prawni opiekunowie dziecka  zobowiązani są do zdezynfekowania rąk.
 
Ponadto każde dziecko od 5 r.ż. powinno być przez Państwa zaopatrzone w dodatkową maseczkę, która na stałe będzie przechowywana w przedszkolu,
w sali. Maseczka powinna być podpisana. W sytuacji, gdy dziecko będzie używało maseczek jednorazowych, prosimy o przyniesienie większej ilości sztuk, zaś w przypadku stosowania maseczek wielokrotnego użytku o częste ich wymienianie. Posiadanie maseczki przez dziecko od 5 roku życia jest obowiązkowe
Dzieci bez środków ochrony ust i nosa, nie będą mogły wejść do przedszkola. 
 

 

Popiełuszki:

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Przedszkola Niepublicznego "Akademia Przedszkolaczka" w Lublinie

1. Procedura opieki nad dzieckiem (pdf) - obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

2. Procedura wejścia/wyjścia dziecka do/z przedszkola (pdf) - obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby (pdf) - obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

4. Procedura wydawania posiłków (pdf) - obowiązuje od dnia 06.05.2020 r.

5. Procedura przyjmowania posiłków od firmy cateringowej (pdf) - obowiązuje od dnia 06.05.2020 r.

6. Procedura w zakresie gastronomii oraz higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni (pdf) - obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

 

 

Startowa:

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Przedszkola Niepublicznego "Akademia Przedszkolaczka 2" w Lublinie

1. Procedura opieki nad dzieckiem (pdf) - obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

2. Procedura wejścia/wyjścia dziecka do/z przedszkola (pdf) - obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby (pdf) - obowiązuje 01.09.2020 r.

4. Procedura wydawania posiłków (pdf) - obowiązuje od dnia 06.05.2020 r.

5. Procedura przyjmowania posiłków od firmy cateringowej (pdf) - obowiązuje od dnia 06.05.2020 r.

6. Procedura w zakresie gastronomii oraz higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni (pdf) - obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

 

 

Plan dnia


W związku z wdrożeniem wytycznych GIS, na czas trwania epidemii koronawirusa tymczasowo zmianie ulega organizacja dnia w przedszkolu.

 

Popiełuszki:
Organizacja dnia w Przedszkolu Niepublicznym “Akademia Przedszkolaczka”:
07.00 - 08.30  - schodzenie się dzieci do sal, mycie rąk przed wejściem do sali, praca indywidualna z dzieckiem
08:30 - 09:00 - mycie rąk, śniadanie 
09:00 - 10:00 - zajęcia dydaktyczne
10:00 - 10:30 - wietrzenie sali, gimnastyka - ruch, mycie rąk
10:30 - 11:00 - mycie rąk, talerz owocowo - warzywny
11:00 - 11:30 - zabawy muzyczno - ruchowe
11:30 - 12:00 - wietrzenie sali, zabawy swobodne
12:00 - 12:30 - mycie rąk, obiad
12:30 - 13:00 - wietrzenie sali, relaksacja
13:20 - 14:00 - wietrzenie sali, zabawa swobodna
14:00 - 14:30 - mycie rąk, podwieczorek
14:30 - 15:00 - wietrzenie sali, zabawy dydaktyczne
15:00 - 16:00 - zabawa swobodna
15:30 - 16:00 - wietrzenie sali
16:00 - 16:30 - mycie rąk, smaczna kanapka
16:30 - 17:00 - wietrzenie sali, zabawa swobodna, wyjście dzieci do domów
 
 
Startowa:
Organizacja dnia Przedszkolu Niepublicznym “Akademia Przedszkolaczka 2” w Lublinie.:
07.00 - 09:00  - schodzenie się dzieci do sal, mycie rąk przed wejściem do sali, praca  indywidualna z dzieckiem
09:00 - 09:30 - mycie rąk, śniadanie
09:30 - 10:00 - zajęcia dydaktyczne
10:00 - 10:30 - wietrzenie sali, gimnastyka - ruch, mycie rąk/ wyjście na powietrze
10:30 - 11:00 - mycie rąk, talerz owocowo - warzywny
11:00 - 11:30 - zabawy muzyczno - ruchowe/ wyjście na powietrze
11:30 - 12:00 - wietrzenie sali, zabawy swobodne/ wyjście na powietrze
12:00 - 12:30 - mycie rąk, obiad
12:30 - 13:00 - wietrzenie sali, relaksacja
13:20 - 14:00 - wietrzenie sali, zabawa swobodna/ wyjście na powietrze
14:00 - 14:30 - mycie rąk, podwieczorek
14:30 - 15:00 - wietrzenie sali, zabawy dydaktyczne/ zajęcia popołudniowe
15:00 - 16:00 - zabawa swobodna
15:30 - 16:00 - wietrzenie sali
16:00 - 16:30 - mycie rąk, smaczna kanapka
16:30 - 17:00 - wietrzenie sali, zabawa swobodna, wyjście dzieci do domów
 
 

 

 

Wytyczne i Instrukcje GIS i MZ
Akty prawne

 

 

Nasze dotychczasowe działania związane są z:

 1. Rozporządzeniem Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późniejszymi zmianami).
  Link do rozporządzenia oraz aktów zmieniających - tutaj.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  Link do rozporządzenia - tutaj.

 

 

 

Przydatne kontakty

 

W celu ograniczenia kontaktów społecznych na czas epidemii koronawirusa, prosimy, aby sprawy administracyjne załatwiać telefonicznie lub poprzez e-mail.

W sprawach wymagających kontaktu osobistego zapraszamy do Sekretariatu przedszkola przy ul. Ks. J. Popiełuszki 28d  lokal 3
po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie.

Prosimy o przychodzeniu w maseczkach i zachowanie zalecanego dystansu społecznego 2 m.

 

Dyrektor - Agnieszka Zatorska:

telefon: 502 857 022

e-mail: agnieszka.zatorska@akademiaprzedszkolaczka.pl

Wicedyrektor - Beata Maćkowiak

telefon: 512 030 723

e-mail: beata.mackowiak@akademiaprzedszkolaczka.pl

Koordynator placówki przy ul. Popiełuszki - Katarzyna Sawicka

telefon: 81 536 28 28

e-mail: katarzyna.sawicka@akademiaprzedszkolaczka.pl

Koordynator placówki przy ul. Startowej - Katarzyna Gabrelska

telefon: 81 759 28 28

e-mail: katarzyna.gabrelska@akademiaprzedszkolaczka.pl

Przedszkole przy ul. Popiełuszki 28d:

telefon: 81 536 28 28

Przedszkole przy ul. Startowej 16:

telefon: 81 759 28 28 

 

Kontakt z nauczycielami grup drogą e-mailową.


Pozostałe dane kontaktowe w standardowej zakładce Kontakt.

 

INNE PRZYDATNE KONTAKTY:
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie:  

telefon: 81 47 87 147
telefon: 81 47 87 102
telefon: 81 47 87 114
telefon: 81 47 87 129
 

Pogotowie Ratunkowe: 

telefon: 999
telefon: 112

Jak wezwać pogotowie ratunkowe?

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19?

"Koronawirusowy czas..."

Procedury bezpieczeństwa

 

COVID - INFORMACJA WAŻNA do stosowania od 12.10.2020 r. 

 
Drodzy Rodzice.
 
Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 10 października 2020 r. (sobota) cały kraj (z wyjątkiem obszarów, które znajdują się w strefie czerwonej) zostanie ujęty w żółtej strefie COVID, co skutkuje wprowadzeniem obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, także na wolnej przestrzeni. 
 
W związku z zaistniałą sytuacją od dnia 12.10.2020 r. (poniedziałek) w naszych przedszkolach obowiązują następujące zasady, które należy bezwzględnie stosować: 
 
na terenie przedszkola w części wspólnej (klatka schodowa, korytarze) rodzice/prawni opiekunowie dziecka oraz dzieci od 5 r.ż.  zobowiązani są
do zasłaniania ust i nosa
 (maseczka, przyłbica)
 
po wejściu na teren przedszkola rodzice/prawni opiekunowie dziecka  zobowiązani są do zdezynfekowania rąk.
 
Ponadto każde dziecko od 5 r.ż. powinno być przez Państwa zaopatrzone w dodatkową maseczkę, która na stałe będzie przechowywana w przedszkolu,
w sali. Maseczka powinna być podpisana. W sytuacji, gdy dziecko będzie używało maseczek jednorazowych, prosimy o przyniesienie większej ilości sztuk, zaś w przypadku stosowania maseczek wielokrotnego użytku o częste ich wymienianie. Posiadanie maseczki przez dziecko od 5 roku życia jest obowiązkowe
Dzieci bez środków ochrony ust i nosa, nie będą mogły wejść do przedszkola. 
 

 

Popiełuszki:

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Przedszkola Niepublicznego "Akademia Przedszkolaczka" w Lublinie

1. Procedura opieki nad dzieckiem (pdf) - obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

2. Procedura wejścia/wyjścia dziecka do/z przedszkola (pdf) - obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby (pdf) - obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

4. Procedura wydawania posiłków (pdf) - obowiązuje od dnia 06.05.2020 r.

5. Procedura przyjmowania posiłków od firmy cateringowej (pdf) - obowiązuje od dnia 06.05.2020 r.

6. Procedura w zakresie gastronomii oraz higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni (pdf) - obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

 

 

Startowa:

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Przedszkola Niepublicznego "Akademia Przedszkolaczka 2" w Lublinie

1. Procedura opieki nad dzieckiem (pdf) - obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

2. Procedura wejścia/wyjścia dziecka do/z przedszkola (pdf) - obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby (pdf) - obowiązuje 01.09.2020 r.

4. Procedura wydawania posiłków (pdf) - obowiązuje od dnia 06.05.2020 r.

5. Procedura przyjmowania posiłków od firmy cateringowej (pdf) - obowiązuje od dnia 06.05.2020 r.

6. Procedura w zakresie gastronomii oraz higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni (pdf) - obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

 

 

Plan dnia


W związku z wdrożeniem wytycznych GIS, na czas trwania epidemii koronawirusa tymczasowo zmianie ulega organizacja dnia w przedszkolu.

 

Popiełuszki:
Organizacja dnia w Przedszkolu Niepublicznym “Akademia Przedszkolaczka”:
07.00 - 08.30  - schodzenie się dzieci do sal, mycie rąk przed wejściem do sali, praca indywidualna z dzieckiem
08:30 - 09:00 - mycie rąk, śniadanie 
09:00 - 10:00 - zajęcia dydaktyczne
10:00 - 10:30 - wietrzenie sali, gimnastyka - ruch, mycie rąk
10:30 - 11:00 - mycie rąk, talerz owocowo - warzywny
11:00 - 11:30 - zabawy muzyczno - ruchowe
11:30 - 12:00 - wietrzenie sali, zabawy swobodne
12:00 - 12:30 - mycie rąk, obiad
12:30 - 13:00 - wietrzenie sali, relaksacja
13:20 - 14:00 - wietrzenie sali, zabawa swobodna
14:00 - 14:30 - mycie rąk, podwieczorek
14:30 - 15:00 - wietrzenie sali, zabawy dydaktyczne
15:00 - 16:00 - zabawa swobodna
15:30 - 16:00 - wietrzenie sali
16:00 - 16:30 - mycie rąk, smaczna kanapka
16:30 - 17:00 - wietrzenie sali, zabawa swobodna, wyjście dzieci do domów
 
 
Startowa:
Organizacja dnia Przedszkolu Niepublicznym “Akademia Przedszkolaczka 2” w Lublinie.:
07.00 - 09:00  - schodzenie się dzieci do sal, mycie rąk przed wejściem do sali, praca  indywidualna z dzieckiem
09:00 - 09:30 - mycie rąk, śniadanie
09:30 - 10:00 - zajęcia dydaktyczne
10:00 - 10:30 - wietrzenie sali, gimnastyka - ruch, mycie rąk/ wyjście na powietrze
10:30 - 11:00 - mycie rąk, talerz owocowo - warzywny
11:00 - 11:30 - zabawy muzyczno - ruchowe/ wyjście na powietrze
11:30 - 12:00 - wietrzenie sali, zabawy swobodne/ wyjście na powietrze
12:00 - 12:30 - mycie rąk, obiad
12:30 - 13:00 - wietrzenie sali, relaksacja
13:20 - 14:00 - wietrzenie sali, zabawa swobodna/ wyjście na powietrze
14:00 - 14:30 - mycie rąk, podwieczorek
14:30 - 15:00 - wietrzenie sali, zabawy dydaktyczne/ zajęcia popołudniowe
15:00 - 16:00 - zabawa swobodna
15:30 - 16:00 - wietrzenie sali
16:00 - 16:30 - mycie rąk, smaczna kanapka
16:30 - 17:00 - wietrzenie sali, zabawa swobodna, wyjście dzieci do domów
 
 

 

 

Wytyczne i Instrukcje GIS i MZ

Akty prawne

 

 

Nasze dotychczasowe działania związane są z:

 1. Rozporządzeniem Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późniejszymi zmianami).
  Link do rozporządzenia oraz aktów zmieniających - tutaj.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  Link do rozporządzenia - tutaj.

 

 

 

Przydatne kontakty

 

W celu ograniczenia kontaktów społecznych na czas epidemii koronawirusa, prosimy, aby sprawy administracyjne załatwiać telefonicznie lub poprzez e-mail.

W sprawach wymagających kontaktu osobistego zapraszamy do Sekretariatu przedszkola przy ul. Ks. J. Popiełuszki 28d  lokal 3
po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie.

Prosimy o przychodzeniu w maseczkach i zachowanie zalecanego dystansu społecznego 2 m.

 

Dyrektor - Agnieszka Zatorska:

telefon: 502 857 022

e-mail: agnieszka.zatorska@akademiaprzedszkolaczka.pl

Wicedyrektor - Beata Maćkowiak

telefon: 512 030 723

e-mail: beata.mackowiak@akademiaprzedszkolaczka.pl

Koordynator placówki przy ul. Popiełuszki - Katarzyna Sawicka

telefon: 81 536 28 28

e-mail: katarzyna.sawicka@akademiaprzedszkolaczka.pl

Koordynator placówki przy ul. Startowej - Katarzyna Gabrelska

telefon: 81 759 28 28

e-mail: katarzyna.gabrelska@akademiaprzedszkolaczka.pl

Przedszkole przy ul. Popiełuszki 28d:

telefon: 81 536 28 28

Przedszkole przy ul. Startowej 16:

telefon: 81 759 28 28 

 

Kontakt z nauczycielami grup drogą e-mailową.


Pozostałe dane kontaktowe w standardowej zakładce Kontakt.

 

INNE PRZYDATNE KONTAKTY:
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie:  

telefon: 81 47 87 147
telefon: 81 47 87 102
telefon: 81 47 87 114
telefon: 81 47 87 129
 

Pogotowie Ratunkowe: 

telefon: 999
telefon: 112

Jak wezwać pogotowie ratunkowe?

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19?

Materiały dodatkowe

Jak wspierać dziecko w czasie epidemii
Jak wspierać dziecko w czasie epidemii

- porady Ministerstwa Zdrowia

Jak wspierać dziecko w czasie epidemii

- porady Ministerstwa Zdrowia

Bajka o wirusie (video)
Bajka o wirusie (video)

Jak rozpoczęła się epidemia i jak można ją powstrzymać.

Bajka o wirusie (video)

Jak rozpoczęła się epidemia i jak można ją powstrzymać.

Co robić w domu?
Co robić w domu?

Opowiadanie, zadania, zabawy i gra planszowa 
dla dzieci.

Co robić w domu?

Opowiadanie, zadania, zabawy i gra planszowa 
dla dzieci.

Dzieci mają teraz wiele pytań
Dzieci mają teraz wiele pytań

Jak w prosty sposób odpowiedzieć na pytania dzieci związane z czasem pandemii.

Dzieci mają teraz wiele pytań

Jak w prosty sposób odpowiedzieć na pytania dzieci związane z czasem pandemii.

"Masz tę moc"
"Masz tę moc"

"Ty też możesz zostać pogromcą koronawirusa. Masz tę moc!"
- darmowa książka o koronawirusie dla dzieci

"Masz tę moc"

"Ty też możesz zostać pogromcą koronawirusa. Masz tę moc!"
- darmowa książka o koronawirusie dla dzieci

Dobre lokalizacje

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

 • ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)
 • ul. Startowa 16 (Kośminek)

Wielu z Twoich sąsiadów już skorzystało
z edukacji w naszej Akademii.

Dobre lokalizacje

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

 • ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)
 • ul. Startowa 16 (Bronowice)

Wielu z Twoich sąsiadów już skorzystało
z edukacji w naszej Akademii.

Kontakt

Akademia Przedszkolaczka Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Popiełuszki 28D

20-052 Lublin

NIP 7123228879

Akademia ul.Ks. J .Popiełuszki - tel. 81 536 28 28

Akademia ul.Startowa 16 - tel. 81 759 28 28

www.facebook.com/przedszkole.akademia

numer konta bankowego: 40 1020 3147 0000 8502 0079 0220

 

Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli mają Państwo pytania, pragniecie przesłać ofertę lub potrzebujecie innych informacji, zapraszamy do kontaktu osobistego
lub skorzystanie z danych znajdujących się
w zakładce KONTAKT

Rodziców posiadających konto
w STREFIE RODZICA zapraszamy
do korzystania z indywidualnych opcji
dostępnych po zalogowaniu. 

 

Realizacja Arteneo. Projekt Batyra.pl. Prawa autorskie Akademia Przedszkolaczka Sp z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ciasteczka
Facebook