Integracja

Dlaczego integracja?

Dlaczego integracja?

 
Uczęszczanie do grupy integracyjnej wpływa korzystnie na wszystkie dzieci, nie tylko te ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi. Wspólne przebywanie w przedszkolu przyczynia się do naturalnego pozbywania się uprzedzeń i lęków. Dzieci akceptują różnice w wyglądzie, sposobie funkcjonowania i efektach pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowo integracja:
 
 • Pozytywnie wpływa na rozwój społeczny. Dzieci stają się otwarte na innychnawiązują kontaktyprzyjaźnie. Uczą się funkcjonowania w społeczeństwie, w którym przyjdzie im żyć.
 • Uczy odpowiedzialności za innego człowieka, empatii, zrozumienia i poszanowania dla różnorodności.
 • Zapewnia większą liczbę nauczycieli w grupie, co za tym idzie bardziej zindywidualizowane podejście do dziecka (więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Nasza kadra).
 • W godzinach pracy przedszkola zapewnia pełny dostęp do zajęć z: psychologiem, logopedą i neurologopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej, pedagogiem specjalnym, dogoterapeutą, specjalistą terapii ręki, fizjoterapeutą (więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Oferta zajęć dodatkowych).
 • Zapewnia specjalistycznie wyposażone sale i gabinety z odpowiednio dobranymi pomocami dydaktycznymi oraz sprzętem (więcej w dziale Integracja/Z nami łatwiej/Mamy salę do SI).
 • Gwarantuje rodzicom pomoc i wsparcie specjalistów na terenie przedszkola. 
 • Zapewnia mniej liczne grupy.

 

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

 
Grupy integracyjne i grupa specjalna

Grupy integracyjne i grupa specjalna

W naszym przedszkolu są prowadzone grupy integracyjne i grupa specjalna. Integracja sprzyja budowaniu relacji między dziećmi, dziećmi a dorosłymi i dziećmi a środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Zatrudniamy nauczycieli specjalistów, terapeutów, nauczycieli wspierających, którzy zapewniają dzieciom dodatkową pomoc.

 
W naszej Akademii staramy się, by każde dziecko miało swoje miejsce w grupie, było jej częścią, czuło się potrzebne, lubiane i ważne. 
 
O organizacji grup w dziale Organizacja/Nasze grupy.
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Metody pracy

Metody pracy

 

Główną zasadą, jaką kierujemy się w pracy z dziećmi, jest pełna akceptacja oraz indywidualne podejście do każdego z nich. 
 
W naszej Akademii specjalizujemy się w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. 
 
Dzieci posiadające Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego oraz Opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju korzystają z bezpłatnych zajęć terapeutycznych (więcej w dziale Integracja/Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne).
 
Dbamy o to, by praca podejmowana z dzieckiem w przedszkolu miała swoją kontynuację w domu. Dlatego współpracujemy z rodzicami, umożliwiając skorzystanie z konsultacji ze specjalistami pracującymi z dzieckiem: wychowawcą grupy - pedagogiem specjalnym, psychologiem, neurologopedą, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej, specjalistą terapii ręki, dogoterapeutą, fizjoterapeutą. Podczas spotkań z rodzicami i zespołem terapeutycznym na bieżąco przekazujemy informacje na temat rozwoju dziecka.
 
Uwzględniając szczególne potrzeby edukacyjne dzieci, w naszej pracy wykorzystujemy różnorodne metody wychowawczo-dydaktyczne, co pozwala na optymalny i harmonijny rozwój wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka (więcej w dziale Edukacja/Programy i metody).
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne

Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne

 

W ramach bezpłatnego pobytu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu (w godzinach 8:00-15:00) zapewniamy codzienne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne realizujące podstawę programową MEN. Zajęcia odbywają się według ramowego planu dnia.
 
Terapia dzieci posiadających Opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju lub Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego odbywa się na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) tworzonego i modyfikowanego przez zespół terapeutyczny.
 
 
Zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka, realizowane są wybrane zajęcia indywidualne oraz grupowe.
 
Zajęcia indywidualne:
 
 • terapia Integracji Sensorycznej;
 • terapia logopedyczna;
 • terapia pedagogiczno-psychologiczna;
 • dogoterapia;
 • gimnastyka korekcyjna.
 
Zajęcia grupowe:
 
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS);
 • terapia behawioralna - elementy;
 • terapia zajęciowa;
 • muzykoterapia - elementy;
 • dogoterapia;
 • terapia uwrażliwiania zmysłów;
 • terapia ręki.
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Kwestie formalne

Kwestie formalne

 

Wymagane dokumenty, na podstawie których dokonujemy zapisu do grupy specjalnej bądź integracyjnej:
 
 • Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego;
 • Opinia o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Powyższe dokumenty wydawane są przez specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

 
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do indywidualnego kontaktu (więcej w dziale Kontakt).
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

Z nami łatwiej

Mamy salę do SI

Metoda Integracji Sensorycznej

Pracują z nami terapeuci

Specjaliści w przedszkolu

Dobre lokalizacje

Zobacz ile osób z Twojej okolicy skorzystało z Akademii Przedszkolaczka. 

Zapraszamy do dwóch naszych lokalizacji:

ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)

ul. Startowa 16 (Bronowice)

Dobre lokalizacje

Zobacz ile osób z Twojej okolicy skorzystało z Akademii Przedszkolaczka. 

Zapraszamy do dwóch naszych lokalizacji:

ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)

ul. Startowa 16 (Bronowice)

Kontakt

Napisz do nas!

Jeżeli mają Państwo pytania, pragniecie przesłać ofertę lub potrzebujecie innych informacji, zapraszamy do kontaktu osobistego lub poprzez formularz na dole strony. Pełne dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT

Rodziców posiadających konto w STREFIE RODZICA zapraszamy do korzystania z indywidualnych opcji dostępnych po zalogowaniu. 

 

Realizacja Arteneo. Projekt Batyra.pl. Prawa autorskie Akademia Przedszkolaczka Sp z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ciasteczka
Facebook