Integracja
Dlaczego integracja?
Dlaczego integracja?
 
Uczęszczanie do grupy integracyjnej wpływa korzystnie na wszystkie dzieci, nie tylko te ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi. Wspólne przebywanie w przedszkolu przyczynia się do naturalnego pozbywania się uprzedzeń i lęków. Dzieci akceptują różnice w wyglądzie, sposobie funkcjonowania i efektach pracy. 
 
Dodatkowo integracja:
 
 • Pozytywnie wpływa na rozwój społeczny. Dzieci stają się otwarte na innychnawiązują kontaktyprzyjaźnie. Uczą się funkcjonowania
  w społeczeństwie, w którym przyjdzie im żyć.
 • Uczy odpowiedzialności za innego człowieka, empatii, zrozumienia i poszanowania dla różnorodności.
 • Zapewnia większą liczbę nauczycieli w grupie, co za tym idzie bardziej zindywidualizowane podejście do dziecka.
 • W godzinach pracy przedszkola zapewnia pełny dostęp do zajęć z: psychologiem, logopedą i neurologopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej, pedagogiem specjalnym, dogoterapeutą, specjalistą terapii ręki, fizjoterapeutą (więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Oferta zajęć dodatkowych).
 • Zapewnia specjalistycznie wyposażone sale i gabinety z odpowiednio dobranymi pomocami dydaktycznymi oraz sprzętem (więcej
  w dziale Integracja/Z nami łatwiej/Mamy salę do SI).
 • Gwarantuje rodzicom pomoc i wsparcie specjalistów na terenie przedszkola. 
 • Zapewnia mniej liczne grupy.

 

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

 
Grupy integracyjne i grupa specjalna
Grupy integracyjne

W naszym przedszkolu są prowadzone grupy integracyjne. Integracja sprzyja budowaniu relacji między dziećmi, dziećmi a dorosłymi i dziećmi a środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Zatrudniamy nauczycieli specjalistów, terapeutów, nauczycieli wspierających, którzy zapewniają dzieciom dodatkową pomoc.

 
W naszej Akademii staramy się, by każde dziecko miało swoje miejsce w grupie, było jej częścią, czuło się potrzebne, lubiane i ważne. 
 
O organizacji grup w dziale Organizacja/Nasze grupy.
 
 
Ostatnia aktualizacja 13.03.2023 r.
Metody pracy
Metody pracy

 

Główną zasadą, jaką kierujemy się w pracy z dziećmi, jest pełna akceptacja oraz indywidualne podejście do każdego z nich. 
 
W naszej Akademii specjalizujemy się w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. 
 
Dzieci posiadające Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego oraz Opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju korzystają z bezpłatnych zajęć terapeutycznych (więcej w dziale Integracja/Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne).
 
Dbamy o to, by praca podejmowana z dzieckiem w przedszkolu miała swoją kontynuację w domu. Dlatego współpracujemy z rodzicami, umożliwiając skorzystanie z konsultacji ze specjalistami pracującymi z dzieckiem: wychowawcą grupy - pedagogiem specjalnym, psychologiem, neurologopedą, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej, specjalistą terapii ręki, dogoterapeutą, fizjoterapeutą. Podczas spotkań z rodzicami i zespołem terapeutycznym na bieżąco przekazujemy informacje na temat rozwoju dziecka.
 
Uwzględniając szczególne potrzeby edukacyjne dzieci, w naszej pracy wykorzystujemy różnorodne metody wychowawczo-dydaktyczne, co pozwala na optymalny i harmonijny rozwój wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka (więcej w dziale Edukacja/Programy i metody).
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne
Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne

 

W ramach pobytu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu (w godzinach 8:00-15:00) zapewniamy codzienne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne realizujące podstawę programową MEN. Zajęcia odbywają się według ramowego planu dnia.
 
Terapia dzieci posiadających Opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju lub Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego odbywa się na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) tworzonego i modyfikowanego przez zespół terapeutyczny.
 
 
Zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka, realizowane są wybrane zajęcia indywidualne oraz grupowe.
 
Zajęcia indywidualne:
 
 • terapia Integracji Sensorycznej;
 • terapia logopedyczna;
 • terapia pedagogiczno-psychologiczna;
 • dogoterapia;
 • gimnastyka korekcyjna.
 
Zajęcia grupowe:
 
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS);
 • terapia behawioralna - elementy;
 • terapia zajęciowa;
 • muzykoterapia - elementy;
 • dogoterapia;
 • terapia uwrażliwiania zmysłów;
 • terapia ręki.
 
 
Ostatnia aktualizacja 15.10.2020 r.
Kwestie formalne
Kwestie formalne

 

Wymagane dokumenty, na podstawie których dokonujemy zapisu do grupy specjalnej bądź integracyjnej:
 
 • Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego;
 • Opinia o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Powyższe dokumenty wydawane są przez specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

 
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do indywidualnego kontaktu (dane kontaktowe w dziale Kontakt).
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Mamy salę do SI
Mamy salę do SI
 
Metoda Integracji Sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które doświadczają problemów
w codziennym funkcjonowaniu. Adresatami metody są także dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz wieloma innymi rodzajami niepełnosprawności. 
 
Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko np. tocząc się w beczce, huśtając na platformie, rozbijając bańki mydlane na trampolinie czy przeciskając się przez wąski tunel, bawi się i uczy jednocześnie. Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe.
 
Głównym zadaniem tej terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. Terapeuta SI bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do potrzeb, poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Aby ćwiczenia były efektywne, nie mogą być dla dziecka ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne.
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Psy w przedszkolu
Psy w przedszkolu

Dogoterapia wykorzystywana jest w edukacji i terapii dzieci z autyzmem, Zespołem Downa oraz niepełnosprawnością intelektualną. 

Głównym jej celem jest usprawnianie umiejętności poznawczych
i emocjonalnych dziecka. Odpowiednio wyszkolony pies motywuje do wykonania zadania, przez co zwiększa efektywność terapii. Poprzez swoją bezwarunkową akceptację, pies zaspokaja potrzebę bliskości, a także łagodzi poczucie lęku.

Pracują z nami terapeuci
Pracują z nami terapeuci
 
W czasie terapii ważne jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i metod pracy w przedszkolu i domu.
 
W tym celu współpracujemy z rodzicami na wielu płaszczyznach. Dbamy o to, aby mieli możliwość uzyskania informacji o rozwoju dziecka podczas codziennych rozmów, spotkań indywidualnych z terapeutami, a w wyjątkowych sytuacjach podczas rozmów telefonicznych. Nasi specjaliści są do dyspozycji rodziców w godzinach pracy przedszkola, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
 
 
 
 
Umożliwiamy skorzystanie z konsultacji z następującymi specjalistami: 
 • wychowawcą grupy - pedagogiem specjalnym, 
 • psychologiem, 
 • neurologopedą, 
 • logopedą, 
 • terapeutą integracji sensorycznej, 
 • specjalistą terapii ręki, 
 • dogoterapeutą, 
 • fizjoterapeutą. 
Poniżej możesz poznać naszych terapeutów.
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

Integracja

Dlaczego integracja?

Dlaczego integracja?

 
Uczęszczanie do grupy integracyjnej wpływa korzystnie na wszystkie dzieci, nie tylko te ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi. Wspólne przebywanie w przedszkolu przyczynia się do naturalnego pozbywania się uprzedzeń i lęków. Dzieci akceptują różnice w wyglądzie, sposobie funkcjonowania i efektach pracy. 
 
Dodatkowo integracja:
 
 • Pozytywnie wpływa na rozwój społeczny. Dzieci stają się otwarte na innychnawiązują kontaktyprzyjaźnie. Uczą się funkcjonowania
  w społeczeństwie, w którym przyjdzie im żyć.
 • Uczy odpowiedzialności za innego człowieka, empatii, zrozumienia i poszanowania dla różnorodności.
 • Zapewnia większą liczbę nauczycieli w grupie, co za tym idzie bardziej zindywidualizowane podejście do dziecka.
 • W godzinach pracy przedszkola zapewnia pełny dostęp do zajęć z: psychologiem, logopedą i neurologopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej, pedagogiem specjalnym, dogoterapeutą, specjalistą terapii ręki, fizjoterapeutą (więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Oferta zajęć dodatkowych).
 • Zapewnia specjalistycznie wyposażone sale i gabinety z odpowiednio dobranymi pomocami dydaktycznymi oraz sprzętem (więcej
  w dziale Integracja/Z nami łatwiej/Mamy salę do SI).
 • Gwarantuje rodzicom pomoc i wsparcie specjalistów na terenie przedszkola. 
 • Zapewnia mniej liczne grupy.

 

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

 
Grupy integracyjne i grupa specjalna

Grupy integracyjne

W naszym przedszkolu są prowadzone grupy integracyjne. Integracja sprzyja budowaniu relacji między dziećmi, dziećmi a dorosłymi i dziećmi a środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Zatrudniamy nauczycieli specjalistów, terapeutów, nauczycieli wspierających, którzy zapewniają dzieciom dodatkową pomoc.

 
W naszej Akademii staramy się, by każde dziecko miało swoje miejsce w grupie, było jej częścią, czuło się potrzebne, lubiane i ważne. 
 
O organizacji grup w dziale Organizacja/Nasze grupy.
 
 
Ostatnia aktualizacja 13.03.2023 r.
Metody pracy

Metody pracy

 

Główną zasadą, jaką kierujemy się w pracy z dziećmi, jest pełna akceptacja oraz indywidualne podejście do każdego z nich. 
 
W naszej Akademii specjalizujemy się w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. 
 
Dzieci posiadające Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego oraz Opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju korzystają z bezpłatnych zajęć terapeutycznych (więcej w dziale Integracja/Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne).
 
Dbamy o to, by praca podejmowana z dzieckiem w przedszkolu miała swoją kontynuację w domu. Dlatego współpracujemy z rodzicami, umożliwiając skorzystanie z konsultacji ze specjalistami pracującymi z dzieckiem: wychowawcą grupy - pedagogiem specjalnym, psychologiem, neurologopedą, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej, specjalistą terapii ręki, dogoterapeutą, fizjoterapeutą. Podczas spotkań z rodzicami i zespołem terapeutycznym na bieżąco przekazujemy informacje na temat rozwoju dziecka.
 
Uwzględniając szczególne potrzeby edukacyjne dzieci, w naszej pracy wykorzystujemy różnorodne metody wychowawczo-dydaktyczne, co pozwala na optymalny i harmonijny rozwój wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka (więcej w dziale Edukacja/Programy i metody).
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne

Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne

 

W ramach pobytu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu (w godzinach 8:00-15:00) zapewniamy codzienne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne realizujące podstawę programową MEN. Zajęcia odbywają się według ramowego planu dnia.
 
Terapia dzieci posiadających Opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju lub Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego odbywa się na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) tworzonego i modyfikowanego przez zespół terapeutyczny.
 
 
Zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka, realizowane są wybrane zajęcia indywidualne oraz grupowe.
 
Zajęcia indywidualne:
 
 • terapia Integracji Sensorycznej;
 • terapia logopedyczna;
 • terapia pedagogiczno-psychologiczna;
 • dogoterapia;
 • gimnastyka korekcyjna.
 
Zajęcia grupowe:
 
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS);
 • terapia behawioralna - elementy;
 • terapia zajęciowa;
 • muzykoterapia - elementy;
 • dogoterapia;
 • terapia uwrażliwiania zmysłów;
 • terapia ręki.
 
 
Ostatnia aktualizacja 15.10.2020 r.
Kwestie formalne

Kwestie formalne

 

Wymagane dokumenty, na podstawie których dokonujemy zapisu do grupy specjalnej bądź integracyjnej:
 
 • Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego;
 • Opinia o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Powyższe dokumenty wydawane są przez specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

 
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do indywidualnego kontaktu (dane kontaktowe w dziale Kontakt).
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

Z nami łatwiej

Mamy salę do SI
Mamy salę do SI

Metoda Integracji Sensorycznej

Mamy salę do SI

Metoda Integracji Sensorycznej

Pracują z nami terapeuci
Pracują z nami terapeuci

Specjaliści w przedszkolu

Pracują z nami terapeuci

Specjaliści w przedszkolu

Dobre lokalizacje

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

 • ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)
 • ul. Startowa 16 (Kośminek)

Wielu z Twoich sąsiadów już skorzystało
z edukacji w naszej Akademii.

Dobre lokalizacje

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

 • ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)
 • ul. Startowa 16 (Bronowice)

Wielu z Twoich sąsiadów już skorzystało
z edukacji w naszej Akademii.

Kontakt

Akademia Przedszkolaczka Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Popiełuszki 28D

20-052 Lublin

NIP 7123228879

Akademia ul.Ks. J .Popiełuszki - tel. 81 536 28 28

Akademia ul.Startowa 16 - tel. 81 759 28 28

www.facebook.com/przedszkole.akademia

numer konta bankowego: 40 1020 3147 0000 8502 0079 0220

 

Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli mają Państwo pytania, pragniecie przesłać ofertę lub potrzebujecie innych informacji, zapraszamy do kontaktu osobistego
lub skorzystanie z danych znajdujących się
w zakładce KONTAKT

Rodziców posiadających konto
w STREFIE RODZICA zapraszamy
do korzystania z indywidualnych opcji
dostępnych po zalogowaniu. 

 

Realizacja Arteneo. Projekt Batyra.pl. Prawa autorskie Akademia Przedszkolaczka Sp z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ciasteczka
Facebook