Integracja

Dlaczego integracja?

Dlaczego integracja?

 
Uczęszczanie do grupy integracyjnej wpływa korzystnie na wszystkie dzieci, nie tylko te ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi. Wspólne przebywanie w przedszkolu przyczynia się do naturalnego pozbywania
się uprzedzeń i lęków
. Dzieci akceptują różnice w wyglądzie, sposobie funkcjonowania i efektach pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowo integracja:
 
 • Pozytywnie wpływa na rozwój społeczny. Dzieci stają się otwarte na innychnawiązują kontaktyprzyjaźnie. Uczą się funkcjonowania
  w społeczeństwie, w którym przyjdzie im żyć.
 • Uczy odpowiedzialności za innego człowieka, empatii, zrozumienia i poszanowania dla różnorodności.
 • Zapewnia większą liczbę nauczycieli w grupie, co za tym idzie bardziej zindywidualizowane podejście do dziecka.
 • W godzinach pracy przedszkola zapewnia pełny dostęp do zajęć z: psychologiem, logopedą i neurologopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej, pedagogiem specjalnym, dogoterapeutą, specjalistą terapii ręki, fizjoterapeutą (więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Oferta zajęć dodatkowych).
 • Zapewnia specjalistycznie wyposażone sale i gabinety z odpowiednio dobranymi pomocami dydaktycznymi oraz sprzętem (więcej
  w dziale Integracja/Z nami łatwiej/Mamy salę do SI).
 • Gwarantuje rodzicom pomoc i wsparcie specjalistów na terenie przedszkola. 
 • Zapewnia mniej liczne grupy.

 

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

 
Grupy integracyjne i grupa specjalna

Grupy integracyjne i grupa specjalna

W naszym przedszkolu są prowadzone grupy integracyjne i grupa specjalna. Integracja sprzyja budowaniu relacji między dziećmi, dziećmi a dorosłymi
i dziećmi a środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Zatrudniamy nauczycieli specjalistów, terapeutów, nauczycieli wspierających, którzy zapewniają dzieciom dodatkową pomoc.

 
W naszej Akademii staramy się, by każde dziecko miało swoje miejsce
w grupie
, było jej częścią, czuło się potrzebne, lubiane i ważne. 
 
O organizacji grup w dziale Organizacja/Nasze grupy.
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Metody pracy

Metody pracy

 

Główną zasadą, jaką kierujemy się w pracy z dziećmi, jest pełna akceptacja oraz indywidualne podejście do każdego z nich. 
 
W naszej Akademii specjalizujemy się w pracy z dziećmi z autyzmem
i zespołem Aspergera. 
 
Dzieci posiadające Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego oraz Opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju korzystają z bezpłatnych zajęć terapeutycznych (więcej w dziale Integracja/Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne).
 
Dbamy o to, by praca podejmowana z dzieckiem w przedszkolu miała swoją kontynuację w domu. Dlatego współpracujemy z rodzicami, umożliwiając skorzystanie z konsultacji ze specjalistami pracującymi z dzieckiem: wychowawcą grupy - pedagogiem specjalnym, psychologiem, neurologopedą, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej, specjalistą terapii ręki, dogoterapeutą, fizjoterapeutą. Podczas spotkań z rodzicami i zespołem terapeutycznym na bieżąco przekazujemy informacje na temat rozwoju dziecka.
 
Uwzględniając szczególne potrzeby edukacyjne dzieci, w naszej pracy wykorzystujemy różnorodne metody wychowawczo-dydaktyczne, co pozwala na optymalny i harmonijny rozwój wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka (więcej w dziale Edukacja/Programy i metody).
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne

Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne

 

W ramach bezpłatnego pobytu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu (w godzinach 8:00-15:00) zapewniamy codzienne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne realizujące podstawę programową MEN. Zajęcia odbywają się według ramowego planu dnia.
 
Terapia dzieci posiadających Opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju lub Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego odbywa się na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) tworzonego i modyfikowanego przez zespół terapeutyczny.
 
 
Zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka, realizowane są wybrane zajęcia indywidualne oraz grupowe.
 
Zajęcia indywidualne:
 
 • terapia Integracji Sensorycznej;
 • terapia logopedyczna;
 • terapia pedagogiczno-psychologiczna;
 • dogoterapia;
 • gimnastyka korekcyjna.
 
Zajęcia grupowe:
 
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS);
 • terapia behawioralna - elementy;
 • terapia zajęciowa;
 • muzykoterapia - elementy;
 • dogoterapia;
 • terapia uwrażliwiania zmysłów;
 • terapia ręki.
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Kwestie formalne

Kwestie formalne

 

Wymagane dokumenty, na podstawie których dokonujemy zapisu do grupy specjalnej bądź integracyjnej:
 
 • Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego;
 • Opinia o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Powyższe dokumenty wydawane są przez specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

 
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do indywidualnego kontaktu (dane kontaktowe w dziale Kontakt).
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

Z nami łatwiej

Mamy salę do SI

Metoda Integracji Sensorycznej

Pracują z nami terapeuci

Specjaliści w przedszkolu

Dobre lokalizacje

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

 • ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)
 • ul. Startowa 16 (Bronowice)

Wielu z Twoich sąsiadów już skorzystało
z edukacji w naszej Akademii.

Dobre lokalizacje

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

 • ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)
 • ul. Startowa 16 (Bronowice)

Wielu z Twoich sąsiadów już skorzystało
z edukacji w naszej Akademii.

Kontakt

Akademia Przedszkolaczka Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Popiełuszki 28D

20-052 Lublin

NIP 7123228879

Akademia ul.Ks. J .Popiełuszki - tel. 81 536 28 28

Akademia ul.Startowa 16 - tel. 81 759 28 28

www.facebook.com/przedszkole.akademia

 

Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli mają Państwo pytania, pragniecie przesłać ofertę lub potrzebujecie innych informacji, zapraszamy do kontaktu osobistego
lub skorzystanie z danych znajdujących się
w zakładce KONTAKT

Rodziców posiadających konto
w STREFIE RODZICA zapraszamy
do korzystania z indywidualnych opcji
dostępnych po zalogowaniu. 

 

Realizacja Arteneo. Projekt Batyra.pl. Prawa autorskie Akademia Przedszkolaczka Sp z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ciasteczka
Facebook